Резултати
 
Временни редовe от координати на перманентните станции, получени със софтуера GAMIT/GLOBK
Department of Geodesy sites
 

NAVITEQ sites

Greek sites
 
EPN sites Macedonian sites