Директор:

Ст. н.с. д-р Димитър Димитров

e-mail: clgdimi@argo.bas.bg

тел. 979 24 19 ; 872 08 41

Зам. директор и научен секретар:
Ст. н.с. д-р Иван Георгиев
e-mail: ivan@argo.bas.bg
тел. 979 24 53

Главен счетоводител:
Велизара Радева
тел 979 24 73
 

История на ЦЛВГ

 
Събития и новини